Scholarship Committee for A.Y. 2022-2023

 

Sr.No B.ARCHITECTURE NAME OF MEMBERS
1. SC/ST Prof. Ashish Khemnar
Shri. Samadhan Handge
Stu. Yash Gautam Nikam
2. OBC Prof. Sheetal Choughule
Shri. Samadhan Handge
Stu. Sakshi Vitthal Thorat
3. VJNT Prof. Sarmistha Surajiwale
Shri. Samadhan Handge
Stu. Pranjal Shashikant Gopale
4. MINORITY Prof. Sheetal Choughule
Shri. Samadhan Handge
Stu .Yashraj Alpesh Khandhar
5 EBC/SBC Prof.Sarmistha Surajiwale
Shri. Samadhan Handge
Stu. Yukta Alpesh Shaha

 

Scholarship Committee for A.Y. 2021-2022

 

Sr.No B.ARCHITECTURE NAME OF MEMBERS
1. SC/ST Prof. Sheetal Chaughule
Shri. Nilesh  Gaikwad
Stu. Nihail Vijay Bagul
2. OBC Prof. Umesh Hirwe
Shri. Nilesh  Gaikwad
Stu. Samruddhi Nivrutti Ghate
3. VJNT Prof. Sarmistha Surajiwale
Shri. Nilesh  Gaikwad
Stu. Pranjal Nitin Budhale
4. MINORITY Prof. Nandan Malani
Shri. Nilesh  Gaikwad
Stu .Yukta Alpesh Shah
5 EBC/SBC Prof. Manisha Rajole
Shri. Nilesh  Gaikwad
Stu. Simran Sumant Upasani
Student’s Data For Scholarships

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17