Non Teaching Staff 2020-21
Sr. No. Name Designnation Gender Date of Joining
1 Nathe Sandip Namdeo Office Superitendent Male 01-10-2016
2 Dhondge Manisha Dattatrya Librarian Female 27-05-2003
3 Thakare Atul Subhash Head Clerk Male 01-01-2000
4 Kotkar Padma Kashinath Jr. Clerk Female 30-03-1998
5 Baviskar Ranjana Hiraman Jr. Clerk Female 03-11-2006
6 Patil Rupali Shankarrao Jr. Clerk Female 15-03-2007
7 Gaikwad Nilesh Ramdas Jr. Clerk Male 10-06-2007
8 Gaikwad Sachin Vasantrao Jr. Clerk Male 31-07-2007
9 Porje Jyoti Popat Jr. Clerk Female 15-07-2010
10 Patil Bhavesh Bhaskar Jr. Clerk Male 01-04-2017
11 Khapare Pankaj Pandharinath Technical Assistant Male 01-01-2018
12 Pawar Kiran Sayaji Technical Assistant Female 15-06-2019
13 Tajane Suresh Madhukar Welder Male 18-03-2007
14 Aher Rahul Sampatrao Fitter Male 16-02-2007
15 Mogal Chetan Prabhakar Laser Machine Operator Male 01-07-2017
16 Handge Sanjay Gangadhar Peon Male 08-12-1997
17 Kshatriya Sharad Shantilal Peon Male 02-05-1998
18 Pawar Prashant Vilas Peon Male 16-06-2014
19 Jadhav Manoj Ashok Peon Male 16-06-2014
20 Khairnar Samadhan Ganpat Peon Male 16-06-2014
21 Jagtap Sagar Prakash Peon Male 08-12-2014
22 Sabale Rahul Trambak Peon Male 09-03-2017
23 Avhad Kiran Ramnath Peon Male 13-07-2017
24 Barde Ankush Dinkar Peon Male 01-01-2018
25 Hire Deepak Chandrakant Gardener Male 03-10-2017
26 Sonar Dambarsingh Motiram Wathchmen Male 08-09-2016
27 Sonar Sunita Dambarsing Peon Female 01-11-2017
28 Mohite Nitin Krushna Wathchmen Male 01-10-2019
29 Aher Anil Deoram Driver Male 21-08-2018

 

 

Male Female Transgender Total
22 7 0 29